Retourneren / herroepingsrecht

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons – binnen 14 dagen na het ontvangen van jouw bestelling - op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het formulier of je mededeling per post versturen, faxen of e-mailen naar:

BouwPartner Pieper
t.a.v. Wouter Pieper
Oude Telgterweg 290
3853 PL Ermelo
T: 0341 – 35 29 31
E: bouw@pieper-ermelo.nl

Als je de herroeping per e-mail naar ons verstuurt, zullen wij je hiervan een ontvangstbevestiging sturen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die gemaakt zijn als je voor een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons geboden goedkoopste standaard bezorging). Je ontvangt deze betalingen niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Voor de terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Als je ervoor kiest je bestelling zelf te retourneren, dan mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

Kosten retourzending

Wij rekenen geen kosten voor het verwerken van een retour. De kosten van terugzending/ophalen komen echter voor jouw rekening. Je kunt de producten zelf retourneren of weer door ons laten ophalen.

Ophalen door Bouwvoordeel

Wij kunnen de goederen weer bij je ophalen. De kosten van het ophalen van de goederen komen voor jouw rekening. De hoogte van de retourkosten hangt af van de afstand van de ophaallocatie tot Bouwvoordeel/BouwPartner Pieper, Oude Telgterweg 290 te Ermelo. De kosten worden als volgt berekend:

Ophaallocatie in Nederland binnen 0-55 km vanaf Bouwvoordeel: € 85,-
Ophaallocatie in Nederland meer dan 55 km vanaf Bouwvoordeel: € 190,-
Ophaallocatie in België: € 300,-
Ophaallocatie in Duitsland: op aanvraag

Zelf retourneren

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de producten zelf bij ons terug te brengen of te laten bezorgen. Je dient de goederen dan in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De producten moeten worden afgeleverd bij:

BouwPartner Pieper
t.a.v. Wouter Pieper
Oude Telgterweg 290
3853 PL Ermelo

Schade aan producten

Je mag de producten uit de verpakking halen en beoordelen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als je de producten meer gebruikt hebt dan noodzakelijk was voor het beoordelen van het product. Als je de producten zelf terugbrengt of terugstuurt, dien je er uiteraard ook voor te zorgen dat het product zonder beschadigingen weer bij ons aankomt.

Meer informatie
Heb je nog vragen over het retourneren van jouw bestelling? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via de website of door te bellen naar 0341-352931.